Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


GLUXOGEL

Żel do opracowania kanałów korzeniowych
Zawiera diglukonian chlorheksydyny – 2%.


cena netto 29.44 (8% VAT)
cena brutto 31.80

 

Zastosowanie

Żel do opracowania kanałów korzeniowych, zalecany do stosowania podczas każdego leczenia endodontycznego.

Szczególnie zalecany jest:

- podczas powtórnego leczenia endodontycznego zębów, gdy istnieje podejrzenie infekcji Enterococcus faecalis lub Candida albicans

- w przypadku niegojących się zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych,

- po leczeniu otwartym,

- przy wypełnianiu kanałów uszczelniaczami na bazie materiałów złożonych.

Preparat nie rozpuszcza żywej i martwej miazgi, ani nie usuwa warstwy mazistej kanału korzeniowego.

Wyrób może być również stosowany jako wkładka czasowa.

Zawiera diglukonian chlorheksydyny – 2%.

Sposób postępowania z wyrobem

Sposób postępowania z wyrobem podczas opracowywania kanałów korzeniowych:

♦ Odkręcić koreczek ze strzykawki po czym cofnąć nieznacznie tłok aby zapobiec wydostaniu się zbyt dużej porcji żelu. Na miejsce koreczka nakręcić wymienną jednorazową końcówkę (tępo zakończoną jednorazową igłę, o względnie dużej średnicy).

♦ Za pomocą wymiennej końcówki wprowadzić niewielką ilość żelu do kanału lub bezpośrednio na narzędzie kanałowe, po czym mechanicznie opracowywać kanał. Nie wprowadzać preparatu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba.

♦ Po poszerzeniu kanału o jedną wielkość należy narzędzie zmienić na większe, a kanał obficie przepłukać wodą destylowaną, względnie 0,9 % roztworem NaCl.

♦ Przed zastosowaniem narzędzia kolejnej wielkości należy powtórnie zastosować żel, po czym ponownie obficie przepłukać kanał.

♦ Po dokładnym przepłukaniu, kanał osuszyć i wypełnić.

Sposób postępowania podczas zastosowania wyrobu jako wkładki czasowej:

Niewielką ilość żelu wprowadzić do kanału, np. za pomocą igły Lentulo i pozostawić tam przez 2 do 7 dni, po czym usunąć z kanału.

Wkładkę czasową można również sporządzić rozrabiając GLUXOGEL® z wodorotlenkiem wapnia do konsystencji gęstej śmietany. Sporządzoną pastę wprowadzić do kanału za pomocą maszynowych bądź ręcznych spiral (np. igły Druxa lub Lentulo), szczelnie wypełniając kanał przygotowanym preparatem.

Zamykać wkładki szczelnym wypełnieniem czasowym.

 

Ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania

♦ Należy dokładnie zamocować wymienną jednorazową końcówkę. Podczas dozowania wyrobu nie używać zbyt silnego nacisku na tłok strzykawki, gdyż może to spowodować niekontrolowane oddzielenie się wymiennej końcówki od strzykawki a w konsekwencji jej aspirację lub połknięcie.

♦ Po każdorazowym użyciu wyrobu należy cofnąć nieznacznie tłok strzykawki, aby usunąć żel z końcówki. Zamknąć strzykawkę koreczkiem.

♦ GLUXOGEL® zawiera diglukonian chlorheksydyny, dlatego nigdy nie należy stosować podchlorynu sodu bezpośrednio przed lub po zastosowaniu żelu GLUXOGEL®, gdyż wytrąca się brunatny osad. Pomiędzy użyciem tych dwóch preparatów należy przepłukać kanał 0,9 % roztworem NaCl lub wodą destylowaną.

 

→ Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam.

→ Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na składniki wyrobu.

→ Podczas wypłukiwania wyrobu należy przestrzegać środków ostrożności odpowiednich dla zastosowanego środka płuczącego. 

→ Bezpośrednio po użyciu wyrobu oczyścić narzędzia, ze względu na ryzyko korozji narzędzi ze stali nierdzewnej oraz niklowo-tytanowych.

Dostępne opakowanie

Opakowanie bezpośrednie:

strzykawka zamknięta koreczkiem zawierająca 5 g wyrobu w postaci żelu.

Warunki przechowywania

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niedostępnym dla dzieci.  Chronić przed światłem słonecznym.

 

ZAKTUALIZOWANO:  lipiec 2019


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek