Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


ENDOXAL

Preparat do płukania kanałów korzeniowych


 

Zastosowanie

Wyrób usuwa część mineralną wartswy mazistej.

 

Opis działania

Wyrób zawiera wersenian disodowy (EDTA), który reaguje z mineralnymi składnikami warstwy mazistej (działanie chelatujące) co przy wcześniejszym rozpuszczeniu części organicznej tej warstwy za pomocą podchlorynu sodu pozwala ją usunąć. Niskie napięcie powierzchniowe zwiększa penetrację preparatu w twarde tkanki zęba. 

Sposób postępowania z wyrobem

Preparat do kanału należy wprowadzić za pomocą strzykawki z igłą z boczną perforacją. Igłę należy wprowadzić na głębokość około 2 mm mniejszą niż długość robocza, a więc jej szczyt powinien znaleźć się w obrębie części wierzchołkowej kanału. Igła w żadnym wypadku nie powinna się klinować; podczas aplikacji nie należy wywierać zbytniego nacisku na tłok strzykawki, by nie przepchnąć roztworu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba. Aby zapobiec oddzieleniu igły od strzykawki zaleca się użycie strzykawki z gwintem. Aby preparat skutecznie usunął warstwę mazistą powinien pozostawać w kanale 1-2 minuty.
W przypadku zębów z szerokim otworem wierzchołkowym (zęby z resorpcją wierzchołka korzenia, nadmiernie poszerzone lub z nieukończonym rozwojem) należy płukać ostrożnie.

 

ENDOXAL zawiera diglukonian chlorheksydyny, dlatego nigdy nie należy stosować podchlorynu sodu bezpośrednio po lub przed płukaniem wyrobem ENDOXAL, gdyż wytrąca się brunatny osad. Jeśli w trakcie leczenia kanałowego stosowano podchloryn sodu należy kanał osuszyć (np. sączkami papierowymi), a następnie dokładnie wypłukać np. wodą oczyszczoną i ponownie osuszyć.

 

♦ W celu pobrania wyrobu nakręcić końcówkę strzykawki typu Luer-Lock na adapter butelki, butelkę przechylić i naciągnąć wyrób do strzykawki.

♦ Preparat wprowadzać do kanału korzeniowego za pomocą strzykawki (luer-lock
z gwintem) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Ogranicza to ryzyko aspiracji lub połknięcia igły w trakcie zabiegu.

♦ Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować przedostanie się preparatu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie.

♦ Po przepłukaniu kanału preparatem ENDOXAL kanał należy osuszyć sączkami papierowymi, a następnie przepłukać wodą oczyszczoną.

♦ Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.

♦ Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam.

Dostępne opakowanie

Butelka z tworzywa sztucznego z adapterem zawierająca 250 g wyrobu.

Warunki przechowywania

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. 

Chronić przed światłem słonecznym.

 

ZAKTUALIZOWANO:  maj 2017


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek