Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


CHLORAN Plus 6%

Preparat do płukania kanałów korzeniowych


cena netto 8.52 (8% VAT)
cena brutto 9.20

 Chloran Plus 6% oferowany jest z nowym, dwuletnim terminem ważności.

Zastosowanie

Preparat do płukania kanałów korzeniowych, zalecany do przepłukiwania kanałów zębów zarówno z żywą jak i martwą miazgą.

  • Usuwa resztki żywej i martwej miazgi podczas mechanicznego poszerzania kanału.
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej (rozpuszcza część organiczną warstwy mazistej), aby odsłonić ujście kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału.
  • Zapobiega przebarwieniu zęba, które mogłoby nastąpić po wypełnieniu nie wypłukanego kanału.

 

Chloran Plus 6% działa litycznie w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszczając część organiczną warstwy mazistej. Rozpuszcza też metaplastyczną tkankę ziarninową, która jest bardzo trudna do usunięcia mechanicznego. Działanie to dotyczy kanału głównego
i kanałów bocznych, niedostępnych dla narzędzi. Lityczne właściwości podchlorynu sodu
w stosunku do żywych tkanek silnie zaznaczone są przy stężeniu 3% – 6%.

Posiada właściwości czyszczące, działa wybielająco na tkanki twarde zęba.

Dzięki niższemu napięciu powierzchniowemu preparatu Chloran Plus 6% uzyskuje się bardziej skuteczne działanie w kanale korzeniowym

Sposób postępowania z wyrobem

Chloran Plus 6% wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą
z boczną perforacją lub przy pomocy aparatów dźwiękowych i ultradźwiękowych oraz kątnic endodontycznych, z jednoczesnym opracowywaniem kanału.

Nie stosować bezpośrednio przed/po płukaniu kwasem cytrynowym, wydziela się chlor. Nie stosować bezpośrednio przed/po płukaniu chlorheksydyną, gdyż wytrąca się brunatny osad. Pomiędzy użyciem innych środków stosowanych do płukania kanałów korzeniowych przepłukać kanał wodą oczyszczoną.

 

 Znajdujący się w wyrobie podchloryn sodu przy kontakcie z substancją organiczną ulega inaktywacji. Aby zrekompensować to zjawisko, należy wydłużyć czas płukania kanału
i zwiększyć objętość używanego preparatu do około 10 ml, a w zębach wielokorzeniowych odpowiednio więcej.

♦ W celu pobrania wyrobu nakręcić końcówkę strzykawki na adapter butelki, butelkę przechylić i naciągnąć wyrób do strzykawki.

♦ Preparat wprowadzać do kanału za pomocą strzykawki typu luer-lock
 z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Obowiązkowo stosować koferdam.

 Igłę należy wprowadzić na głębokość około 1,5 - 2 mm mniejszą niż długość robocza,
a więc jej szczyt powinien znaleźć się w obrębie części wierzchołkowej kanału. Igła
w kanale nie powinna się klinować. Podczas płukania należy zapewnić preparatowi odpływ.

 Podczas płukania kanału zachować ostrożność i nie stosować zbyt silnego strumienia płynu oraz nie wywierać zbytniego nacisku na tłok strzykawki. Może to spowodować przedostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich uszkodzenie objawiające się bólem, obrzękiem  tkanek miękkich lub innymi objawami niepożądanymi.

♦ Zapobiegać kontaktowi podchlorynu sodu z błoną śluzową jamy ustnej, oczami oraz skórą poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i rozważne postępowanie.

 Stężenia podchlorynu sodu powyżej 1% mogą działać toksycznie na ozębną.

 Podczas stosowania może wystąpić nadwrażliwość na podchloryn sodu. W związku z powyższym bardzo istotne jest, aby przed zastosowaniem podchlorynu sodu przeprowadzić wywiad z pacjentem w celu zdiagnozowania potencjalnej nadwrażliwości na środki wybielające (bazujące na NaOCl).

 Stosować wyłącznie narzędzia odporne na korozję. 

Dostępne opakowanie

Butelka z tworzywa sztucznego z adapterem zawierająca 200 g wyrobu

Warunki przechowywania

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dopuszczalny jest transport w temperaturze otoczenia nie dłuższy niż 7 dni.

Nieprzestrzeganie warunków przechowywania grozi uszkodzeniem  opakowania i wyciekiem płynu.

Przechowywać w temperaturze od 2ºC do 8ºC.

 

ZAKTUALIZOWANO:  maj 2017

 

 

 


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek