Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


APEX® Pasta

Pasta na bazie wodorotlenku wapnia z kontrastem rtg


cena netto 27.04 (8% VAT)
cena brutto 29.20

 

Zastosowanie

Pasta na bazie wodorotlenku wapnia o silnie alkalicznym odczynie, gotowa do natychmiastowego użycia.

Wyrób kontrastowy dla promieni  rtg.

Szczególnie zalecana jest: 

  • do pośredniego pokrycia miazgi w leczeniu próchnicy głębokiej,
  • do bezpośredniego pokrycia miazgi w przypadku obnażenia lub zranienia miazgi, jak też podczas zabiegu częściowej lub całkowitej jej amputacji,
  • do tymczasowego wypełnienia kanałów w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych,
  • do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych z nieukończonym rozwojem,
  • jako wkładka do komory zęba leczonego endodontycznie po wybieleniu jego korony.
Opis działania

Pasta APEX® jest preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5). Odpowiednio dobrany skład chemiczny zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Zaletą wyrobu jest przede wszystkim jego długotrwałe działanie pobudzające do tworzenia zmineralizowanych barier. Działa także wysuszająco, co ma ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych wysięków zapalnych w kanale.

Po  umieszczeniu wyrobu w kanale następuje długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+i OH-

Sposób postępowania z wyrobem

Pokrycie pośrednie i bezpośrednie miazgi 
Po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu ubytku nałożyć pastę cienką warstwą i pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć strumieniem powietrza (pastę zakładamy na miejsce obnażenia lub na dno ubytku w pobliżu miazgi). W razie potrzeby usunąć nadmiar pasty. Cement podkładowy stosuje się bezpośrednio na warstwę pasty. Podkład należy założyć delikatnie, by nie przemieścić pasty wodorotlenkowo-wapniowej.
Wypełnienie kanałów korzeniowych
Opracować kanał, po czym przepłukać go roztworami używanymi powszechnie podczas opracowywania kanału: np. podchlorynem sodu i chelatorami (kwasem cytrynowym lub EDTA) zgodnie z zasadami leczenia endodontycznego, a następnie osuszyć. Kanał powinien być szczelnie wypełniony (za pomocą igły Lentulo), należy unikać przepełnienia kanału. Ewentualny nadmiar pasty usunąć. Szczelnie zamknąć ubytek w koronie.
Przy zastosowaniu pasty do tymczasowego wypełnienia kanałów w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych zaleca się pozostawienie pasty w kanale przez 1-3 tygodni.
Wkładka do komory zęba leczonego endodontycznie po wybieleniu jego korony
Pastę wprowadzić do komory, założyć watkę i szczelnie zamknąć ubytek. Pastę pozostawić na około 7 do 14 dni, po czym usunąć.

♦ Warunkiem powodzenia zabiegu przykrycia bezpośredniego jest dobry ogólny stan zdrowia, tj. brak zapaleń nieodwracalnych, względnie  zakażeń ogólnych w organizmie. Również efekty leczenia u pacjentów w starszym wieku mogą być mniejsze, ze względu na zmniejszone zdolności regeneracyjne miazgi.

♦ W przypadku bezpośredniego przykrycia miazgi, czy cienkiej warstwy zębiny, należy unikać jakiegokolwiek ucisku wywołanego tak przez wyrób jak i przez materiał podkładowy. Od spełnienia tych warunków zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

♦ W przypadku bezpośredniego przykrycia miazgi opatrunek należy bardzo szczelnie zamknąć cementem podkładowym tlenkowo-cynkowo-eugenolowym, karboksylowym lub szkło-jonomerowym, aby nie dopuścić do penetracji bakterii z ubytku. Jest to szczególnie ważne, jeśli odkłada się na pewien okres ostateczne wypełnienie ubytku. Do przykrycia wodorotlenku wapnia można użyć również tzw. past wodorotlenkowo-wapniowych szybkotwardniejących.

♦ Przy leczeniu kanałów należy pamiętać, że kanał leczonego zęba musi być szczelnie wypełniony wyrobem.

♦ Nie pokrywać wodorotlenkiem wapnia powierzchni twardych tkanek zęba, które służą jako miejsca kontaktowe z ostatecznym materiałem  stomatologicznym.

♦ Podczas wprowadzania wyrobu unikać przedostania się pasty do tkanek okołowierzchołkowych. Może to spowodować ich podrażnienie, a nawet martwicę.

♦ Przed wykonaniem pomiaru endometrycznego w kanale należy dokładnie usunąć pastę
z kanału. Należy to zrobić za pomocą narzędzi ręcznych płucząc kanał obficie np. podchlorynem sodu, a następnie w celu rozpuszczenia pozostałości za pomocą kwasu cytrynowego. Ewentualną stwardniałą pastę rozkruszyć wprowadzając np. pilnik K na pełną długość roboczą.

♦ Przed ostatecznym wypełnieniem kanału należy dokładnie usunąć pastę, postępując jak opisano powyżej.    

Dostępne opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: strzykawka zamknięta koreczkiem, zawierająca 2,2 g wyrobu.

Do opakowania dołączone są igły jednorazowe (3 szt.)

Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze 15-25ºC, w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Nie przechowywać w lodówce.

Chronić przed światłem słonecznym.

 

ZAKTUALIZOWANO:  luty 2019


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek