Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


AGATOS WSkład

Wyrób spełnia wymagania normy EN ISO 9917-1

Cement fosforanowy wolnowiążący AGATOS W jest preparatem składającym się z proszku
i płynu umieszczonych we wspólnym opakowaniu jednostkowym. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a głównym składnikiem płynu jest kwas ortofosforowy, które po zmieszaniu ze sobą w odpowiednich proporcjach tworzą zasadowy fosforan cynku.

 

Zastosowanie

AGATOS W przeznaczony jest przede wszystkim do cementowania koron, mostów
i wkładów koronowo-korzeniowych, a także jako materiał do czasowego wypełniania ubytków w zębach mlecznych. W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczenie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia).

Można go również stosować do wypełniania kanałów korzeniowych, szczególnie
w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia. Cement powoduje szczelne zamknięcie otworu wierzchołkowego korzenia zęba.

Opis działania

AGATOS W bardzo dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. Charakteryzuje się dłuższym czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających. Wytrzymałość na ściskanie związanego cementu wynosi min. 50 MPa.

Sposób postępowania z wyrobem

Cement należy zarabiać na matowej powierzchni płytki szklanej łopatką ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Narzędzia muszą być idealnie czyste i suche. Proszek należy wprowadzać do płynu małymi porcjami (nigdy odwrotnie) starannie mieszając i rozcierając do konsystencji pasty. Podczas zarabiania cementu oraz podczas wiązania w ubytku może wydzielać się ciepło, jest to zjawisko normalne, wynikające z reakcji chemicznej odpowiedzialnej za wiązanie cementu.

 

Aby cement zachował odpowiednią jakość należy przestrzegać niżej wymienionych warunków pracy z cementem:

 • proszek i płyn miesza się w stosunku 1,30 g proszku/0,83 g płynu; zachowanie tych proporcji jest bardzo istotne dla uzyskania odpowiednich parametrów cementu, a także z uwagi na możliwość drażnienia tkanek zęba przez cement zarabiany ze zbyt dużą ilością płynu. W praktyce zalecana proporcja odpowiada dwóm łyżeczkom proszku do dwunastu kropli płynu,
 • zalecana temperatura pracy z cementem ok. 23oC, wilgotność 50%,

 • bezpośrednio po pobraniu porcji proszku i płynu należy dokładnie zakręcić pojemniki

  z proszkiem i z płynem.

   

  Czas mieszania: ok. 1 min.

  Czas trwania plastyczności: max. 1,5 min.

  Czas wiązania (netto): 6-8 min.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczenie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia).
 • Nie należy mieszać proszku i płynu z proszkami i płynami pochodzącymi od innych cementów.
 • Czas wiązania cementu może być krótszy w wyższej temperaturze otoczenia.
 • W przypadku wypełniania kanałów korzeniowych należy pamiętać, że cement po związaniu jest bardzo twardy i w razie potrzeby trudno go będzie usunąć; należy nim wypełniać jedynie kanały przeznaczone do ostatecznego wypełnienia.
Dostępne opakowanie

Opakowanie jednostkowe zawiera:
• pojemnik z proszkiem (30 g)
• pojemnik z płynem (18 g) zaopatrzony w kroplomierz
• łyżeczkę z tworzywa sztucznego do pobierania proszku

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach dokładnie zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 8°C, może to spowodować krystalizację płynu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu opakowań proszku i płynu należy szczególną uwagę zwrócić na dokładne zamykanie opakowań po pobraniu kolejnych porcji materiału, aby nie pogorszyć parametrów jakościowych wyrobu.

Przechowywać w temperaturze od 8ºC do 25ºC

 

ZAKTUALIZOWANO:  marzec 2019


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek