Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych

Certyfikaty

Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy posiada w swojej ofercie produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Jako wytwórca produktów leczniczych stosujemy system jakości oparty na zasadach GMP, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

Wytwórca produktów leczniczych jest obowiązany zapewnić, aby produkty lecznicze przez niego wytwarzane były odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, spełniały wymagania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nie narażały pacjentów na ryzyko związane z niedostatecznym bezpieczeństwem stosowania, nieodpowiednią jakością lub zbyt niską skutecznością. Posiadany certyfikat GIF jest potwierdzeniem zgodności warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, stwierdzonej w czasie trwania inspekcji.

 

              

      

Jako wytwórca wyrobów medycznych stosujemy system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 13485 oraz dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Ustawy o wyrobach medycznych). Posiadając ten system, wykazujemy zdolność dostarczania wyrobów medycznych, spełniających wymagania klienta i wymagania przepisów mających zastosowanie do wyrobów medycznych.

 

              

 

 

Polityka Jakości

Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy jest wytwórcą produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Strategicznym celem działalności Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy jest produkcja oraz sprzedaż produktów leczniczych i wyrobów medycznych najwyższej jakości, spełniających wymagania prawne oraz zaspokajających wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów.

Realizacja polityki jakości zagwarantowana jest poprzez osiąganie następujących celów:
1. Przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

2. Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 13485 oraz utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jakością
3. Usprawnianie procesów oraz warunków pracy
4. Udoskonalanie produkowanych i wdrażanych nowych wyrobów
5. Dobór dostawców spełniających wyspecyfikowane wymagania
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości oraz odpowiedzialności za wykonaną pracę.

Dbałość o zdrowie pacjentów i autorytet organizacji jest podstawą prowadzonej polityki jakości.

Rzeszów, dnia 05.03.2019  

 

Zarząd

CHEMA-ELEKTROMET
Spółdzielnia Pracy


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek