Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych

Zgłoszenie działania niepożądanego

Firma CHEMA-ELEKTROMET zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne) jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem, przed­sta­wi­cie­lem ustawowym lub opiekunem fak­tycz­nym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie nie­po­żą­dane jednego z naszych produktów, prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza. Prosimy o wypeł­nienie formularza naj­do­kład­niej jak to możliwe.

Jeśli jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza.

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego CHEMA-ELEKTROMET u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego albo działania niepożądanego spowodowanego przez produkt leczniczy firmy Chema-Elektromet prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 098 801 albo o wypełnienie i przesłanie do firmy formularza zgłoszenia działania niepożądanego na adres e-mail: rapofarm@rapofarm.pl lub na adres firmy: ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek
Uwaga! Ważna informacja.
Zamknij
Informujemy, że sklepy internetowe prowadzone pod adresem www.rc-sklep24.pl oraz www.mefedron-sklep.pl nie mają nic wspólnego z działalnością Spółdzielni CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie.
Asortymentu sklepu nie stanowią produkty Spółdzielni a za działalność osób prowadzących powyższe sklepy internetowe Spółdzielnia w żaden sposób nie odpowiada. Wskazane w regulaminie dane Spółdzielni zostały użyte całkowicie BEZPRAWNIE i Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działalność sklepów www.rc-sklep24.pl oraz www.mefedron-sklep.pl. Spółdzielnia od lat buduje pozycję rzetelnego podmiotu gospodarczego i takie działanie osób prowadzących wymieniony sklep narusza jej dobra – dlatego podejmujemy odpowiednie środki prawne przewidziane prawem cywilnym i karnym.
Jedynym sklepem internetowym faktycznie prowadzonym przez CHEMA ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie jest www.chema.rzeszow.pl.

Zarząd Spółdzielni Chema-Elektromet