Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych


Adhenal SL

Preparat do przyklejania protez zębowych


 

Zastosowanie

Poprawa retencji protez, zwłaszcza w czasie adaptacji do protez pacjentów z trudnymi warunkami anatomicznymi, nie zapewniającymi odpowiedniej retencji protezy, także u pacjentów u których względy psychiczne decydują o utrudnionej adaptacji do protez.
Może być stosowany także w przypadkach długotrwałego użytkowania protezy, w wyniku którego dochodzi w niektórych przypadkach do osłabienia retencji – do czasu podścielenia protezy.

Opis działania

Wyrób pod wpływem wilgoci tworzy na powierzchni protezy lepką warstwę, umożliwiającą  stabilizację protezy.

Sposób postępowania z wyrobem

1. Dośluzówkową powierzchnię płyty protezy po dokładnym oczyszczeniu i zwilżeniu  wodą posypać cienką warstwą  wyrobu.
2. Nałożyć protezę zębową na właściwe miejsce w jamie ustnej, docisnąć i przytrzymać kilka sekund.
3. Po używaniu protezy w ciągu dnia należy usunąć wyrób z jej powierzchni, spłukując wodą i jednocześnie oczyszczając powierzchnię protezy miękką szczoteczką.

Dostępne opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: pojemnik z tworzywa sztucznego zawierający 30g wyrobu w postaci proszku.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu, w opakowaniu szczelnie zamkniętym.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

ZAKTUALIZOWANO:  maj 2017


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek
Uwaga! Ważna informacja.
Zamknij
Informujemy, że sklepy internetowe prowadzone pod adresem www.rc-sklep24.pl oraz www.mefedron-sklep.pl nie mają nic wspólnego z działalnością Spółdzielni CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie.
Asortymentu sklepu nie stanowią produkty Spółdzielni a za działalność osób prowadzących powyższe sklepy internetowe Spółdzielnia w żaden sposób nie odpowiada. Wskazane w regulaminie dane Spółdzielni zostały użyte całkowicie BEZPRAWNIE i Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działalność sklepów www.rc-sklep24.pl oraz www.mefedron-sklep.pl. Spółdzielnia od lat buduje pozycję rzetelnego podmiotu gospodarczego i takie działanie osób prowadzących wymieniony sklep narusza jej dobra – dlatego podejmujemy odpowiednie środki prawne przewidziane prawem cywilnym i karnym.
Jedynym sklepem internetowym faktycznie prowadzonym przez CHEMA ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie jest www.chema.rzeszow.pl.

Zarząd Spółdzielni Chema-Elektromet